Hvad er Campusdagen?

Nu går det løs igen! Den 29. april 2016 slår hele CSS endnu engang portene op for årets begivenhed: Campusdag. Vil du være med til at stable arrangementet på benene? Skriv til frivillig@campusdag.dk


Som studerende på CSS er Campusdagen din mulighed for at udforske det
rige faglige og sociale miljø, der bobler i alle kroge af det gamle
Kommunehospital, og for at se CSS fra helt nye sider. Tag derfor alle
dine venner under armen og vær med til at fejre vores fantastiske
studiemiljø!

CSS Campusdag er et arrangement, der samler de studerende og ansatte på Center for Sundhed og Samfund på tværs af fag, fakulteter, foreninger og mange andre skel.

Det praktiske*
- Tid og sted: CSS, 29. april 2016
- Deltagelse på dagen er gratis, og alle er velkomne – også dine venner uden for CSS
- Hold dig løbende opdateret om programmet for dagen på Campusdagens Facebookside

På dagen fejres det rige studiemiljø, som har til huse på det gamle kommunehospital, hvor 6000 studerende og ansatte fra to fakulteter (de 5 samfundsvidenskabelige uddannelser og de 2 sundhedsvidenskabelige uddannelser) har deres daglige gang. Arrangementets erklærede mål er at fremme tværfaglighed og samhørighed blandt de forskellige institutter med en faglig og social dag, hvor CSS mødes på kryds og tværs.

Campusdagen har nu været afholdt fire år i træk med voksende opmærksomhed fra studerende, undervisere og foreninger til følge. Arrangementet har indtil nu kunnet afholdes med økonomisk støtte fra Det Samfunds- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet og KU’s fonde.